Banja Nena Naile, Kosovë - Kllokot
+383 44 666 006

Objekti 1

Objekti i parë disponon me 159 dhoma dhe VIP apartamente, kuzhinë me meny të begatshme, restaurant 600 m2, bar restauranti (ambient me wireless internet) 800 m2, restaurant në hapësirën e jashtme të gjelbëruar 300 m2, dhomë konferensash për 80 persona 200 m2, ordinanca mjekësore, 40 vaska mjekuese, tri pishina mjekuese me ujë termal si dhe katër salla me pajime moderne për ushtrimin e terapive fizikale:

• Elektroterapia
• Kineziterapia
• Balneoterapia
• Hidroterapia
• Parafinoterapia
• Termoterapia
• Magnetoterapia
• Terapia me laser
• Mehanoterapia
• Sonoterapia
• Fototerapia
• Spektër Frekuencash
• Masazhë
• Sauna

Scroll to top Thirr Tani