Banja Nena Naile, Kosovë - Kllokot
+383 44 666 006

Objekti 5

Objekti i pestë disponon me 65 dhoma, kuzhinë me meny të begatshme restaurant 400 m2, bar restorant (ambient me wireless internet) 300 m2.
Të gjitha dhomat në objektet një / dy / tre / katër / pese, VIP apartamentet në objektet e cekura janë të pajisura me mobilieri bashkëkohore dhe funksionale, TV me lidhje kabllovike, frigorifer, banjo me ujë termomineral gjersa 12 VIP apartamentet në Objektin e parë përveq tjerash jane te pajisura me mobilieri ekskluzive dhe vaska speciale me ujë termomineral.

I rrethuar me një ambient të jashtëm të gjelbëruar dhe relaksues.

Scroll to top Thirr Tani