Banja Nena Naile, Kosovë - Kllokot
+383 44 666 006

Restauranti

USHQIMI

Në kuadër të Kompleksit të S.S.T.F.R Banja Nëna Naile është edhe Farma prej nga sigurohen produkte të shumta bujqësore e blegtorale për tryezën e pacientëve të Banjës Nëna Naile në Kllokot në kuadër të menysë me ushqim cilësorë (bio-ekologjik) dhe shumë kualitativ.

Scroll to top Thirr Tani