Restauranti

USHQIMI

Në kuadër të Kompleksit të QMFR Banja “Nena Naile” është edhe Farma “Driloni” me afro 45 ha tokë të punueshme dhe me shtalla për rritjen e qindra krerëve të lopëve qumshtore e viçave për mish, serra për kultivimin e perimeve dhe sipërfaqe të tëra me pemishte, prej nga sigurohen produkte të shumta bujqësore e blegtorale për tryezën e pacientëve të Banjës “Nëna Naile” në Kllokot në kuadër të menysë me ushqim cilësorë (bio-ekologjik) dhe shumë kualitativ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *